Post Image

W dzisiejszym dynamicznym świecie biznesu, zrozumienie i dostosowanie się do potrzeb klientów jest kluczowym elementem sukcesu. Dlatego właśnie chciałbym podzielić się z Wami narzędziem, które może odmienić sposób, w jaki patrzycie na projektowanie produktów i usług – Value Proposition Canvas (VPC).

Czym jest Value Proposition Canvas?

Value Proposition Canvas to narzędzie stworzone przez Alexandra Osterwaldera, które koncentruje się na dwóch kluczowych elementach modelu biznesowego: propozycji wartości i segmencie klienta. Propozycja wartości to zestaw korzyści, jakie produkt lub usługa oferuje klientowi, natomiast segment klienta to grupa ludzi, dla których nasza oferta jest przeznaczona.

VPC składa się z dwóch głównych części: Value Map i Customer Profile. Wartości w Value Map obejmują produkty/usługi, zyski i łagodzenie bólu, podczas gdy w Customer Profile znajdują się prace do wykonania, bóle i zyski klienta.

Jak używać Value Proposition Canvas?

W praktyce, VPC można wykorzystać na różnych etapach procesu projektowego, a ja polecam stosować je jako jedną z pierwszych aktywności. Zachęcam klientów do współpracy, aby wypełnić Canvas, dzieląc się swoją wiedzą i doświadczeniem.

Nie narzucajmy klientowi kolejności wypełniania VPC – niektórzy zaczną od Value Map, a inni od Customer Profile. Ważne jest, aby dopasować się do indywidualnych preferencji i tempa klienta. Niech klient sam opowie o swoim produkcie lub usłudze, a my będziemy słuchać, zadając jednocześnie pytania pomocne w wypełnianiu Canvas.

Dodatkowo, nie ograniczajmy się do jednego VPC. Jeśli klient ma różne segmenty klienta lub propozycje wartości, użyjmy kilku Canvas, aby lepiej zrozumieć różne scenariusze i możliwości.

Przekonajmy klienta do wartości badań użytkowników

Wielu klientów nie dostrzega początkowo wartości badań użytkowników. To zrozumiałe, ale my, jako eksperci, musimy ich przekonać. Wykorzystajmy VPC, aby pokazać klientowi lukę między jego założeniami a rzeczywistością. Zidentyfikujmy elementy, które są pewne, niepewne lub fałszywe, i pokażmy, że badania użytkowników są kluczowe dla ich wypełnienia.

Przedstawmy badania użytkowników jako skuteczne narzędzie, które pomaga lepiej poznać potencjalnych klientów, ich potrzeby i oczekiwania. Pokażmy, że dzięki badaniom użytkowników można lepiej zweryfikować propozycję wartości, dostosować ją do rzeczywistych potrzeb i zyskać przewagę konkurencyjną.

Wsparcie Value Proposition Canvas poprzez Warsztat Design Thinking

Dodatkową wartością, jaką można uzyskać przy wykorzystaniu Value Proposition Canvas, jest organizacja warsztatów design thinking z kluczowymi interesariuszami w multidyscyplinarnym zespole. W trakcie takiego warsztatu nie tylko przepracowujemy narzędzie, ale również doświadczamy szereg pobocznych korzyści.

Organizując warsztat, tworzymy przestrzeń do swobodnej wymiany komunikacji między różnymi działami i kompetencjami. Dzięki temu łatwiej jest wyrównać poziom wiedzy, zrozumieć perspektywę innych uczestników i wyburzyć ewentualne bariery silosów organizacyjnych.

Wspólna praca nad Value Proposition Canvas staje się pretekstem do zintegrowania różnych punktów widzenia, co może prowadzić do nowych, kreatywnych rozwiązań. Kluczowi interesariusze z różnych dziedzin mają okazję spojrzeć na produkt czy usługę z perspektywy innych i zdobyć nowe spojrzenie na wyzwania i możliwości.

Warsztat design thinking umożliwia również złapanie punktu widzenia przez pryzmat innych działów czy kompetencji. To cenne doświadczenie, które może prowadzić do lepszej integracji procesów biznesowych, a także identyfikacji niewidocznych wcześniej szans i zagrożeń.

W rezultacie, oprócz dopracowania Value Proposition Canvas, uczestnicy warsztatu doświadczają wzrostu współpracy, zrozumienia dla różnych perspektyw, a także budowania silniejszych relacji między zespołami. To wszystko sprawia, że organizowanie warsztatów design thinking staje się kluczowym elementem sukcesu, wzbogacającym nie tylko proces projektowy, ale także kulturę organizacyjną.

Podsumowanie i Istotne Informacje

 1. Value Proposition Canvas (VPC): Klucz do Zrozumienia i Dopasowania Propozycji Wartości
  • VPC stanowi nieocenione narzędzie, umożliwiające dogłębne zrozumienie i dopasowanie propozycji wartości do realnych potrzeb klientów. Dzięki skomplikowanemu składowi Value Map i Customer Profile, VPC pozwala na analizę korzyści i oczekiwań klientów w sposób kompleksowy.
 2. Użycie VPC na Początku Projektu: Poprawa Zrozumienia Produktu/Usługi i Dostosowanie do Rynku
  • Wprowadzenie VPC na wczesnym etapie projektu umożliwia lepsze zrozumienie charakterystyki produktu lub usługi. Analiza Value Map i Customer Profile pozwala na dostosowanie oferty do rzeczywistych potrzeb rynku, zanim projekt wejdzie w pełen rozkwit.
 3. Badania Użytkowników w Kontekście VPC: Kluczowy Element Sukcesu
  • Wprowadzenie badań użytkowników jako integralnej części VPC staje się kluczowym elementem sukcesu. Pozwala to na lepsze zrozumienie, weryfikację i ciągłe doskonalenie propozycji wartości, eliminując potencjalne błędy czy rozbieżności między założeniami a rzeczywistością.
 4. Wartość Inwestycji w Badania Użytkowników
  • Badania użytkowników, sugerowane w kontekście VPC, to nie tylko wydatek, lecz inwestycja w przyszłość. Ich wartość może znacząco przekroczyć początkowe oczekiwania, kształtując produkty i usługi w sposób, który skutecznie odpowiada na potrzeby i oczekiwania rynku.
 5. Warsztaty Design Thinking: Poboczne Korzyści Integracji i Kreatywności
  • Organizacja warsztatów design thinking z wykorzystaniem VPC przynosi dodatkowe korzyści, takie jak integracja różnych perspektyw, wymiana komunikacji między dziedzinami oraz wyburzanie barier silosów organizacyjnych. To doskonała okazja do lepszego zrozumienia punktów widzenia różnych dziedzin czy kompetencji, co może prowadzić do nowych, kreatywnych rozwiązań.

Podkreślmy, że VPC to nie tylko narzędzie projektowe, ale klucz do otwarcia drzwi do lepszego zrozumienia klienta i osiągnięcia sukcesu biznesowego. Inwestycja w badania użytkowników oraz organizacja warsztatów design thinking stają się strategicznymi krokami, które przynoszą trwałe i wartościowe rezultaty. Otwórzmy się na te nowe możliwości, korzystając z narzędzi, które rzeczywiście zmieniają nasze podejście do projektowania produktów i usług.

Dalej
Trójkąt Nieskończoności Produktu Cyfrowego: klucz dla trasformacji cyfrowej i funkcjonowania produktu cyfrowego
Comments are closed.