Post Image

Warsztat Value Proposition Canvas jest metodą wykorzystywaną przez zespoły do projektowania i rozwijania nowych produktów lub usług, lub ulepszania istniejących, poprzez dostosowanie ich do potrzeb i pragnień klientów. Warsztaty zazwyczaj obejmują wykorzystanie Value Proposition Canvas, wizualnego narzędzia, które pomaga zespołom w tworzeniu mapy kluczowych elementów propozycji wartości, w tym segmentów klientów, punktów bólu, propozycji wartości.

Warsztat jest zwykle prowadzony przez facylitatora i jest zaprojektowany jako proces współpracy, w którym uczestnicy pracują razem nad burzą mózgów i rozwojem nowych pomysłów, a także nad identyfikacją i rozwiązywaniem problemów. Uczestnikami są zazwyczaj członkowie zespołu opracowującego produkt lub usługę, a także przedstawiciele innych działów, takich jak marketing, sprzedaż i obsługa klienta.

Podczas warsztatów uczestnicy wykorzystują Kanwę Propozycji Wartości do stworzenia mapy swojej obecnej oferty i zidentyfikowania obszarów, w których mogą poprawić wartość dostarczaną klientom. Używają go również do tworzenia nowych pomysłów na produkty lub usługi oraz do identyfikacji nowych źródeł przychodów. Warsztat kończy się prezentacją ostatecznej wersji płótna oraz dyskusją na temat kolejnych kroków w celu wdrożenia nowej propozycji wartości.

Kto powinien uczestniczyć w tym warsztacie z Twojej organizacji?

Uczestnikami warsztatu Value Proposition Canvas mogą być różne osoby z różnych działów w organizacji. Niektórzy kluczowi uczestnicy mogą obejmować:

 • Zespół ds. rozwoju produktu lub usługi: Obejmuje on członków zespołu odpowiedzialnego za projektowanie i rozwój produktu lub usługi, takich jak projektanci, inżynierowie i programiści.
 • Zespół marketingowy: Osoby te będą odpowiedzialne za tworzenie i wdrażanie kampanii marketingowych dla produktu lub usługi, a także będą miały dobre zrozumienie klientów docelowych.
 • Zespół sprzedaży: Przedstawiciele handlowi będą mieli bezpośrednie interakcje z klientami i mogą dostarczyć cennych spostrzeżeń na temat potrzeb i punktów bólu klientów.
 • Zespół obsługi klienta: Te osoby będą miały bezpośrednie interakcje z klientami i będą miały dobre zrozumienie opinii i skarg klientów.
 • Zespół wykonawczy: Przywództwo organizacji może zapewnić strategiczną wizję, a także zapewnić wgląd w ogólne cele i zadania organizacji.
 • Klienci i użytkownik: Ważne jest również włączenie do warsztatów przedstawicieli klientów, a nawet użytkowników produktu, ponieważ mogą oni zapewnić cenny wgląd w doświadczenia klientów i dostarczyć informacji zwrotnych na temat proponowanej propozycji wartości.

Ogólnie rzecz biorąc, celem jest posiadanie zróżnicowanego i wielofunkcyjnego zespołu, w którym każdy wnosi inną perspektywę i może wnieść swój wkład do warsztatu.

Czy moglibyśmy użyć technik design thinking do tego warsztatu i jak to zrobić?

Tak, Design Thinking może być wykorzystany w połączeniu z warsztatem Value Proposition Canvas. Design Thinking to podejście do rozwiązywania problemów, które kładzie nacisk na empatię dla użytkownika, szybkie prototypowanie i projektowanie iteracyjne. Można je wykorzystać, aby pomóc zespołom zrozumieć potrzeby i punkty bólu klientów oraz wygenerować kreatywne rozwiązania, które zaspokoją te potrzeby.

Oto kilka sposobów, w jaki Design Thinking może być zintegrowany z warsztatem Value Proposition Canvas:

 1. Empatia: Pierwszym krokiem Design Thinking jest empatia z użytkownikiem. Przed rozpoczęciem warsztatów zespoły mogą przeprowadzić badania użytkowników, aby zebrać dane na temat potrzeb i punktów bólu klientów. Informacje te mogą być wykorzystane do opracowania propozycji wartości.
 2. Definiowanie: Drugim krokiem Design Thinking jest zdefiniowanie problemu. Zespoły mogą wykorzystać informacje zebrane w kroku empathize do zdefiniowania problemu, który próbują rozwiązać, oraz do zidentyfikowania kluczowych segmentów klientów i punktów bólu.
 3. Pomysł: Trzecim krokiem Design Thinking jest generowanie szerokiej gamy pomysłów. Zespoły mogą wykorzystać techniki burzy mózgów, aby wygenerować pomysły na nowe produkty, usługi lub funkcje, które odpowiadają na potrzeby i punkty bólu klientów.
 4. Prototyp: Czwartym krokiem Design Thinking jest stworzenie prototypu rozwiązania. Zespoły mogą wykorzystać Value Proposition Canvas do odwzorowania swoich pomysłów i stworzenia wizualnej reprezentacji proponowanego rozwiązania.
 5. Test: Ostatnim krokiem Design Thinking jest przetestowanie rozwiązania. Zespoły mogą wykorzystać informacje zwrotne od klientów do przetestowania i iteracji prototypu oraz dopracowania propozycji wartości.

Dzięki włączeniu Design Thinking do warsztatów Value Proposition Canvas, zespoły mogą wykorzystać podejście skoncentrowane na użytkowniku do tworzenia innowacyjnych rozwiązań, które zaspokajają potrzeby klientów.

Podsumowanie i korzyści

Oto kilka potencjalnych korzyści z zastosowania Value Proposition Canvas dla organizacji:

 1. Lepsza koncentracja na kliencie: Dzięki zastosowaniu Value Proposition Canvas zespoły mogą lepiej zrozumieć potrzeby i punkty bólu klientów oraz tworzyć produkty i usługi, które lepiej zaspokajają te potrzeby.
 2. Zwiększona innowacyjność: Dzięki wykorzystaniu Value Proposition Canvas do generowania pomysłów, zespoły mogą wymyślać nowe i innowacyjne rozwiązania problemów klientów.
 3. Lepsze dopasowanie: Value Proposition Canvas może pomóc zespołom w całej organizacji w zestrojeniu swoich wysiłków wokół wspólnego celu i bardziej efektywnej współpracy.
 4. Lepsza komunikacja: Wizualny charakter Value Proposition Canvas ułatwia zespołom komunikowanie swoich pomysłów i uzyskiwanie informacji zwrotnych od innych.
 5. Zwiększona efektywność: Dzięki wykorzystaniu Value Proposition Canvas do identyfikacji obszarów, w których można ulepszyć produkt lub usługę, zespoły mogą efektywniej wykorzystywać swoje zasoby i czas.
 6. Lepszy rozwój produktu: Dzięki wykorzystaniu Value Proposition Canvas zespoły mogą tworzyć produkty, które z większym prawdopodobieństwem będą się sprzedawać i które szybciej będą generować przychody.

Ogólnie rzecz biorąc, Value Proposition Canvas jest potężnym narzędziem, które może pomóc organizacjom w tworzeniu produktów i usług, które są lepiej dopasowane do potrzeb i pragnień klientów, co skutkuje zwiększeniem zadowolenia klientów, sprzedaży i przychodów.

Comments are closed.