Post Image

Dziś zanurzymy się głęboko w temat audytu w kontekście trójkąta nieskończoności produktu cyfrowego. Czy zastanawialiście się kiedyś, jak zapewnić uczciwe relacje między biznesem, technologią a użytkownikami w cyfrowym ekosystemie? Tomasz Żmuda, projektant, konsultant i trener, podzielił się swoimi przemyśleniami na temat tego trójkąta w prelekcji na 4developers. Czas na głębszy przegląd tego zagadnienia, wraz z podkreśleniem kluczowych punktów i narzędzi, które pomagają w przeprowadzaniu audytu w nieskończoności produktu cyfrowego.

Trójkąt Nieskończoności Produktu Cyfrowego

Wizja trójkąta nieskończoności produktu cyfrowego jest kluczowym elementem zrozumienia relacji między trzema głównymi składowymi: biznesem, technologią i użytkownikami. To właśnie w punkcie ich wzajemnego przecięcia zachodzą procesy tworzenia, dostarczania i odbioru produktu. Biznes dostarcza środki finansowe, technologia generuje koszty, a użytkownicy są ostatecznym celem i źródłem przychodów. Ten trójkąt to obszar dynamicznych kompromisów, gdzie konieczne jest wielostronne rozmawianie i współpraca w celu osiągnięcia sukcesu.

Poznanie Innych i Siebie: Klucz do Zwycięstwa – Sun Tzu to wiedział

Poznanie zarówno innych, jak i samego siebie, jest kluczem do zwycięstwa w kontekście produktów cyfrowych. Zrozumienie potrzeb biznesu, technologii i użytkowników pozwala na tworzenie bardziej trafnych rozwiązań. Analiza otoczenia i sytuacji jest równie ważna, umożliwiając pełniejsze zrozumienie kontekstu, w jakim działa produkt. Nic odkrywczego, jednak zdziwilibyście się, jak rzadko te truizmy są operacyjnie wykorzystywane w organizacji. Dlatego Audyt UX, to narzędzie, które MUSI wracać do tych źródeł, wyburzać silosy i „łączyć kropki”, ku chwale i rozwoju produktu cyfrowego.

Narzędzia Audytu UX w Trójkącie Nieskończoności Produktu Cyfrowego

 1. Praca Warsztatowa: Pomimo możliwości komunikacji zdalnej, warsztatowe spotkania są niezastąpione. Dialog i interakcje w czasie rzeczywistym pozwalają na szybsze zrozumienie i rozwiązanie problemów.
 2. Angażowanie Decydentów i Managerów: Włączenie osób z wiedzą strategiczną jest kluczowe, ponieważ ich zaangażowanie utrudnia podważanie pracy oraz pomaga w wypracowaniu skutecznych rozwiązań.
 3. Transparentny Proces Audytu UX: Proces audytu powinien być jasny i przejrzysty. Pozwala to na zrozumienie etapów, celów i oczekiwanych rezultatów, co wpływa na lepsze zrozumienie i zaakceptowanie prac audytowych.
 4. Tworzenie Archetypu Użytkownika: Warto poznać i zrozumieć swojego użytkownika, określić jego cele, bolączki i oczekiwania w stosunku do produktu. To pomaga w tworzeniu bardziej trafnych rozwiązań.
 5. Cele Biznesowe: Precyzyjne określenie celów biznesowych w oparciu o archetyp użytkownika i wartości organizacji jest kluczowe. Cele te powinny stanowić fundament dla dalszych działań.
 6. Impact Mapa: Wizualizacja działań, rezultatów i historyjek użytkownika pozwala na lepsze zrozumienie procesu oraz wpływu poszczególnych działań na użytkownika i biznes.
 7. Mapowanie Ścieżek Użytkownika: Analiza krok po kroku ścieżek użytkownika pozwala na identyfikację mocnych i słabych punktów produktu oraz optymalizację doświadczenia użytkownika.
 8. Arkusz Ewaluacyjny: Stworzenie arkusza ewaluacyjnego pozwala na ocenę poszczególnych etapów procesu, umożliwiając zidentyfikowanie obszarów wymagających poprawy.

Wartość Audytu: Co Zyskujemy?

Przeprowadzenie audytu w trójkącie nieskończoności produktu cyfrowego niesie ze sobą wiele korzyści. Pozwala on na zrozumienie i usystematyzowanie procesów, budowanie relacji między różnymi obszarami organizacji oraz tworzenie bardziej trafnych rozwiązań zgodnych z potrzebami użytkowników. Audyt pomaga rozbijać bariery komunikacyjne, unikać problemów w przyszłości i zapewniać lepsze doświadczenia użytkownikom, co w rezultacie prowadzi do sukcesu produktu.

Podsumowując, audyt UX w trójkącie nieskończoności produktu cyfrowego jest kompleksowym procesem, który angażuje biznes, technologię i użytkowników. Wykorzystanie narzędzi takich jak impact mapy, mapowanie ścieżek użytkownika czy arkusze ewaluacyjne pozwala na lepsze zrozumienie, optymalizację i usprawnienie produktu cyfrowego, prowadząc do osiągnięcia wyższych celów biznesowych i zadowolenia użytkowników. To proces wymagający zaangażowania, dialogu i ciągłego doskonalenia, jednak potencjalne korzyści są zdecydowanie tego warte.

7 Korzyści z Audytu w Trójkącie Nieskończoności Produktu Cyfrowego

Przeprowadzenie audytu w trójkącie nieskończoności produktu cyfrowego niesie ze sobą wiele korzyści, które wpływają na sukces i jakość produktu oraz zadowolenie użytkowników. Oto 7 głównych korzyści związanych z tym podejściem:

 1. Lepsze Dopasowanie do Potrzeb Użytkowników: Audyt pozwala na głębsze zrozumienie oczekiwań i potrzeb użytkowników, co prowadzi do tworzenia produktów bardziej dopasowanych do ich rzeczywistych wymagań.
 2. Zwiększenie Satysfakcji Użytkowników: Poprawa jakości produktu na podstawie wyników audytu przekłada się na zadowolenie i większą satysfakcję użytkowników, co z kolei wpływa na lojalność i polecanie produktu innym.
 3. Unikanie Problemów w Przyszłości: Audyt identyfikuje potencjalne słabe punkty i problemy, co pozwala na ich naprawę jeszcze przed tym, jak wpłyną negatywnie na doświadczenie użytkownika.
 4. Usprawnienie Procesów Wewnętrznych: Analiza trójkąta nieskończoności produktu cyfrowego może odsłonić obszary wymagające optymalizacji i usprawnienia wewnętrznych procesów organizacyjnych.
 5. Lepsza Współpraca w Organizacji: Audyt promuje otwartą komunikację i współpracę między różnymi dziedzinami organizacji, co prowadzi do lepszej koordynacji działań i osiągnięcia celów.
 6. Zwiększenie Efektywności Kosztowej: Wykrywanie problemów wcześnie pozwala na minimalizację kosztów związanych z naprawą i modyfikacją produktu w późniejszych fazach jego rozwoju.
 7. Podnoszenie Konkurencyjności: Dzięki audytowi organizacja może dostarczać produkty, które są bardziej atrakcyjne dla użytkowników i lepiej spełniają ich oczekiwania, co przekłada się na wyróżnienie na rynku.

Wnioski są jasne: audyt UX w trójkącie nieskończoności produktu cyfrowego to proces, który przynosi rzeczywiste korzyści dla wszystkich zaangażowanych stron. Wzmacnia relacje między biznesem, technologią i użytkownikami, a także stanowi solidny fundament dla dalszego rozwoju produktów cyfrowych. Dzięki temu podejściu organizacje mogą tworzyć produkty, które są nie tylko efektywne pod względem biznesowym, ale przede wszystkim dostarczające wartość i satysfakcję użytkownikom.

Dalej
Zdecydowanie potrzebujesz wiedzieć czym jest Design Thinking! 10 wskazówek i korzyści.
Comments are closed.