Post Image

Buyer persona to narzędzie, które rzuca światło na to, co potencjalni klienci myślą i robią, jakie rutyny i zachowania zakupowe wykazują podczas zakupów, korzystania z usług. Te konkretne spostrzeżenia eliminują wszelkie domysły związane z marketingiem, doświadczeniem użytkownika i komunikacją co pozwala opracować strategie, treści i komunikaty, które skutecznie łączą się z nabywcami, wybijają się ponad zgiełk i generują zwiększoną sprzedaż, lepszą konwersję.

Czym jest Buyer Personie?

Buyer persona ujawnia istotne spostrzeżenia na temat decyzji nabywców, takie jak rutyny, bolączki, oczekiwania, kryteria decyzyjne i podróż, które skłaniają potencjalnych klientów do wyboru twojego rozwiązania, konkurencji lub utrzymania status quo. To narzędzie mówi nam, jak wpływać na nabywców, aby wybrali nasze rozwiązanie.

W przeciwieństwie do typowych person, które opisują jedynie cechy jednostek zaangażowanych w decyzję zakupu, buyer persona dostarcza konkretnych wskazówek dotyczących wpływania na klientów w trakcie oceny produktu, Twojego oraz konkurencji.

Dlaczego Buyer Persony są ważne?

Zrozumienie myśli i działań potencjalnych klientów podczas badania opcji, eliminowania alternatyw i podejmowania ostatecznej decyzji zakupu wspiera:

 1. Decyzje oparte na danych: Eliminacja domysłów związanych z marketingiem poprzez opieranie decyzji na danych uzyskanych podczas rozmów z prawdziwymi nabywcami.
 2. Personalizacja: Dostarczanie dostosowanych komunikatów na każdym etapie podróży nabywcy w celu poprawy postępu w rurce sprzedaży i konwersji.
 3. Poprawa doświadczenia klienta: Antycypacja potrzeb, obaw i pytań nabywców w celu poprawy doświadczenia zakupu i zwiększenia ich pewności co do zdolności firmy.

7 Korzyści

 1. Lepsze zrozumienie Twoich idealnych klientów: Przez rozmowy z niedawnymi nabywcami, którzy pasują do profilu twojego idealnego klienta, uzyskasz wgląd w to, co skłania ich do wyboru konkretnego, produktu lub usługi.
 2. Większy autorytet na rynku: Głębsza wiedza na temat decyzji zakupowej umożliwia skierowanie działań marketingowych do odpowiednich kanałów, tworzenie bardziej istotnych treści, projektowanie usprawnień i budowanie reputacji jako zaufanego eksperta.
 3. Wyższa jakość generowanych leadów: Dopasowanie strategii marketingowej do oczekiwań nabywców skutkuje większą liczbą leadów z głębszym zrozumieniem ich potrzeb.
 4. Wyższa konwersja: Optymalizacja strategii i projektowanych rozwiązań wpływających na użytkowników na każdym etapie lejka sprzedażowego, co poprawia współczynnik konwersji.
 5. Krótszy cykl sprzedaży: Buyer persony dostarczają jasności co do oczekiwań i bolączek, przyspieszając proces podejmowania decyzji zakupowej.
 6. Wyższy zwrot z inwestycji: Zrozumienie priorytetów poprawia zdolność do priorytetyzowania inwestycji produktowych, marketingowych i zwiększa ich wpływ na sprzedaż.
 7. Zrozumienie klienta w organizacji: Rozmowy z klientami dostarczają spostrzeżeń opartych na faktach, wspierających jednolitość działań w zespołach marketingu, sprzedaży i produktów.

Co powinna zawierać Buyer Persona?

Buyer persona obejmuje pięć obszarów spostrzeżeń zakupowych, które informują niemal każdą decyzję marketingową i sprzedażową.

 1. Rutyny: Główne powody, i zachowania, które użytkownicy podejmują i zaczynają oceniać, porównywać i konsumować procesy oferowane przez produkt cyfrowy.
 2. Czynniki Sukcesu (oczekiwania, korzyści): Rezultaty, jakie nabywcy oczekują po zakupie rozwiązania podobnego do twojego.
 3. Postrzegane Bariery (bolączki): Obawy i zmartwienia, które skłaniają nabywców do utrzymania status quo lub wyboru konkurencji.
 4. Kryteria Decyzyjne: Konkretne wartości i rozwiązania ważne dla archetypu, a dostarczane przez produkt
 5. Mapowanie podróży: Kulisy historii dotyczące pracy wykonywanej przez archetyp, ich zadań na każdym etapie podróży zakupowej oraz źródeł informacji, którym ufają.

Podsumowanie:

 1. Definicja Buyer Persony:
  • Buyer Persona to narzędzie analizujące zachowania i rutyny potencjalnych klientów podczas zakupów i korzystania z usług.
 2. Zawartość Buyer Persony:
  • Buyer Persona ujawnia istotne spostrzeżenia dotyczące decyzji nabywców, takie jak rutyny, bolączki, oczekiwania, kryteria decyzyjne i podróż zakupowa.
 3. Wpływ na Decyzje Zakupowe:
  • W przeciwieństwie do ogólnych profili, Buyer Persona dostarcza konkretnych wskazówek dotyczących wpływania na klientów podczas oceny produktu, zarówno własnego, jak i konkurencji.
 4. Znaczenie Buyer Persony:
  • Buyer Persony eliminują domysły związane z rozwojem produktu i marketingiem, umożliwiając podejmowanie decyzji opartych na danych, personalizację komunikatów i poprawę doświadczenia klienta.
 5. Korzyści z Używania Buyer Persony:
  • Lepsze zrozumienie klientów, większy autorytet na rynku, wyższa jakość leadów, większa konwersja, skrócony cykl sprzedaży i wyższy zwrot z inwestycji.
 6. Elementy Buyer Persony:
  • Buyer Persona powinna obejmować pięć obszarów spostrzeżeń zakupowych: rutyny, czynniki sukcesu, postrzegane bariery, kryteria decyzyjne i mapowanie podróży.
 7. Rola Danych w Buyer Personie:
  • Wykorzystywanie danych uzyskanych podczas rozmów z rzeczywistymi nabywcami eliminuje domysły związane z marketingiem, umożliwiając podejmowanie decyzji opartych na rzeczywistych doświadczeniach klientów.
 8. Ostateczny Cel:
  • Celem jest stworzenie strategii, treści i komunikatów, które efektywnie łączą się z klientami, wyróżniają się wśród konkurencji i generują zwiększoną sprzedaż oraz lepszą konwersję.
Dalej
Skuteczny proces rekrutacyjny, czyli jak rekrutować mindset a nie skillset
Comments are closed.